Objednávka

Odvoz odpadu v kontejneru

Kontaktní osoba *
Telefon *
Datum a čas *
Druh a množství odpadu *
Adresa přistavení kontejneru *
 

!!!Dokud nebude Vaše objednávka námi telefonicky potvrzena nepovažujte ji prosím za doručenou, případně kontaktujte dispečink na tel.: 603 210 080 !!!

Doprava materiálu

kontaktní osoba *
telefon *
datum a čas *
nakládka (adresa) *
vykládka (adresa) *
prepravovane zbozi *
 

!!!Dokud nebude Vaše objednávka námi telefonicky potvrzena nepovažujte ji prosím za doručenou, případně kontaktujte dispečink na tel.: 603 210 080 !!!