Firma vznikla v r. 1997, kdy byla založena jako nákladní doprava. Postupný růst požadavků ji přivedl k rozšíření o nakládání s odpady, zemní práce a drobné stavební práce.

Dnes se převážně zabýváme odvozem odpadu v kontejnerech a zemními pracemi.

Kvalitou a spolehlivotí našich služeb jsme získali řadu stálých zákazníků. Snažíme tuto úroveň našich služeb na základě kterých byla firma založena udržet.

Od 1.1.2013 převedla firma veškeré své činnosti pod nově založenou firmu Rodmal s.r.o., která podniká stejně spolehlivě a ve stejném složení.