Ceník

Doprava

Po dohodě je účtována jedna ze tří sazeb.

  • Kilometrová:

25,-Kč/km - nosnost do 6,5t

15,-Kč/km - nosnost do 1,5t a 25cbm

+ ke všem sazbám 50,-Kč/15min. při nakládání, skládání a čekání. 

+ v případě jízdy mimo Prahu mýto.

Hodinová:  550,-Kč/hod - nosnost do 6,5t  - bez rozdílu ujetých km, účtována při jízdě po Praze 

                   450,- Kč/hod - nosnost do 1,5t - bez rozdílu ujetých km, účtována při jízdě po Praze

  • Paušální: předem domluvená cena za přepravené zboží, např. za dopravu betonu a písku do 6,5t po Praze účtujeme 850,-Kč 

Kontejnery

V ceně kontejneru je zahrnuto jeho přistavení, pronájem do tří dnů a odvoz včetně skládkovného za domluvený druh odpadu. V případě delšího pronájmu kontejneru bez vyvezení, účtujeme 100,-Kč za každý další den. 

Ceny kontejnerů dle druhu a množství na území hl.m.Prahy

Odpad Množství Hmotnost do Cena
zemina 3 m3 3 t 2000,-
zemina 5 m3 6,5 t 2900,-
suť 3 m3 3 t 2300,-
suť 5 m3 6,5 t 3300
komunální odpad 3 m3 1 t 2600,-
komunální odpad 6 m3 1,5 t 3600,-
komunální odpad 11 m3 2 t 4600,-
biologický odpad 3 m3 3 t 1500,-
biologický odpad 6 m3 3 t 1700,-
biologický odpad 11 m3 3 t 2700,-
 V případě smíchání odpadů je účtován poplatek za vytřídění.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Zemní práce

  • traktorbagr JCB 2CX  5,5t hodinová sazba 650,-Kč + doprava (dojezd stroje)
  • minitraktorbagr Venieri 3,5t hodinová sazba 550,-Kč + doprava stroje
  • minibagr pásový otočný 3,2t  hodinová sazba 600,-Kč + doprava strojeCa
  • nakladač Cat 906H 6t hodinová sazba 650,-Kč + doprava (dojezd stroje)

Co kam patří v kontejneru

  • Zemina a suť: výkopová  zem, kámen, beton, cihla, střešní tašky a keramika. Sádrokarton (bez profilů) a materiál větší kusovitostí nad 50cm s příplatkem.
  • Směsný odpad: plastové, igelitové a papírové obaly, textilie, sklo, dřevotříska a domovní odpad bez příměsí suti.Nesmí obsahovat nebezpečné odpady! (např.lednice, televize a monitory, zářivky, asfaltové lepenky, eternit, barvy, chemikálie a ředidla.)
  • Biologický odpad:dřevo, tráva, listí, větve ze stromů, křoviny a jiný odpad z rostlin.

Ceník si můžete stáhnout zde.