Ceník

Doprava

Vozidlem s nosností do 6,5t je po dohodě účtována jedna ze tří sazeb.

 • Kilometrová:

27,-Kč/km - nosnost do 6,5t

+ 75,-Kč/15min. při nakládání, skládání a čekání. 

 • Hodinová

600,-Kč/hod - nosnost do 6,5t  - bez rozdílu ujetých km, při kratších přepravách 

 •  Paušální:

900,-Kč / za dopravu betonu nebo písku do 6,5t po Praze

při zpětném naložení kontejneru sleva 450,-Kč

Kontejnery

V ceně kontejneru je zahrnuto jeho přistavení, pronájem do tří dnů a odvoz včetně skládkovného za domluvený druh odpadu. V případě delšího pronájmu než tři dny bez vyvezení, účtujeme 100,-Kč za každý další den. Úhrada kontejneru je požadována při přistavení, nebo je při odvozu účtován příplatek 200,-Kč. V sobotu a ve svátky je účtován příplatek 200,-Kč. Ve Zvoli sleva na kontejner 300,-Kč.

Ceny kontejnerů dle druhu a množství na území hl.m.Prahy

Odpad Množství Hmotnost do Cena
zemina 3 m3 3 t 2200,-
zemina 5 m3 6,5 t 3200,-
suť 3 m3 3 t 2400,-
suť 5 m3 6,5 t 3400
komunální odpad 3 m3 1 t 3200,-
komunální odpad 6 m3 1,5 t 4200,-
komunální odpad 11 m3 2 t 5500,-
biologický odpad 3 m3 3 t 1900,-
biologický odpad 6 m3 3 t 2500,-
biologický odpad 11 m3 3 t 3000,-
 V případě smíchání odpadů je účtován poplatek za vytřídění.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Zemní práce

Práce zemních strojů je účtována hodinovou sazbou nebo smluvní cenou za provedení práce

 • traktorbagr JCB 2CX  5,5t                            700,-Kč / hod + doprava (dojezd stroje)
 • minitraktorbagr Venieri 3,5t                        600,-Kč / hod + doprava stroje
 • minibagr pásový otočný JCB 8030 3,5t      650,-Kč / hod + doprava stroje
 • minibagr pásový otočný Komatsu 5,5t       750,-Kč / hod + doprava stroje
 • nakladač Cat 906H 6t                                    700,-Kč / hod + doprava (dojezd stroje)

 

Co kam v kontejneru patří 

 • Zemina - výkopová zem a kámen
 • Suť - beton, cihla, střešní tašky a keramika. Materiál větší kusovitostí nad 50cm s příplatkem
 • Komunální odpad - znečištěné plastové, igelitové a papírové obaly, textilie, sklo, barvené dřevo, domovní odpad bez příměsí suti. Nesmí obsahovat nebezpečné odpady! (např.lednice, asfaltové lepenky, eternit, barvy a chemikálie.)
 • Biologický odpad - tráva, listí, větve, křoviny a jiný odpad z rostlin. (Pařezy s příplatkem)

Kompletní ceník si můžete stáhnout zde.